Elämyksenä koettu musiikin kuuntelu tehostaa aivorakenteiden korjautumista esimerkiksi aivoinfarktin jälkeen.
Musiikki aktivoi koko motorisen järjestelmän, riippumatta siitä, soittaako instrumenttia itse vai katseleeko toisen soittamista. Tahtilajiltaan tasajakoinen musiikki auttaa toipumaan toispuolihalvauksesta. Musiikin rytmiin tahdistettu, ja yksilöllisesti potilaan edistymisen mukaan säädetty kävelyharjoittelu parantaa toipumista tehokkaammin kuin tavanomainen fysioterapia.
Liikkumisen ja musiikin yhdistäminen, tanssi ja erityisesti tango, on osoitettu tehokkaaksi Parkinson-potilaiden kuntoutuksessa. Yläraajahalvauksen kuntoutusta voidaan taasen tehostaa soitinharjoittelulla, puhekyvytön afasiapotilas saattaa pystyä laulamaan täysin ymmärrettävästi ja Alzheimer-potilas voi muistaa lauletun tekstin paljon paremmin kuin kirjoitetun.
Lähde Aivoliitto.fi