Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama talouden epävarmuus, ja hintojen raju kohoaminen kiristävät monen suomalaisen talouden tiukoille. Kelan maksamiin etuuksiin tehtiin elokuun 2022 alussa 3,5 % ylimääräinen indeksikorotus tilanteen kompensoimiseksi ja vuoden 2023 alussa kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 4,2 prosenttia.

Normaalisti tämä olisi nostanut myös lääkkeiden vuosiomavastuuta eli ns. lääkekattoa saman verran, mutta hallitus päätti talousarviossaan jäädyttää lääkekaton vuoden 2022 tasolle. Vuonna 2023 lääkekatto säilyy siis ennallaan ja on suuruudeltaan 592,16 euroa. Vain lääkekorvausjärjestelmään hyväksytyt lääkkeet kerryttävät lääkeostoihin liittyviä omavastuuosuuksia, alkuomavastuuta ja edellä mainittua vuosiomavastuuta.

Omavastuuosuudet ovat kalenterivuoteen sidottuja ja kertymät siis nollautuvat aina vuoden vaihtuessa.