Viime vuoden elokuussa Current Biology -tiedelehdessä julkaistiin mielenkiintoinen tutkimus rankan päivän vaikutuksista päätöksentekoon ja kognitiiviseen säätelyyn. Tutkimus raottaa uutta näkökulmaa mm. keskittymishäiriöiden ja pitkittyneen kognitiivisen stressin vaikutusten ymmärtämisessä.
Ranskalainen tutkimusryhmä seurasi yhteensä 40 henkilöä, joista puolelle annettiin kognitiivisesti haastavia tehtäviä ja toiselle puolelle helppoja. Henkilöitä seurattiin yhteensä kuuden tunnin ajan. Tutkimuksessa hyödynnettiin ydinmagneettista resonanssi- spektroskopiaa (MRS), jonka avulla seurattiin koehenkilöiden välittäjäaineiden ja näiden aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksia aivoissa.

Yhteensä kahdeksasta mitatusta välittäjäaineesta ainoastaan glutamaatin, aivotoimintaa kiihdyttävän välittäjäaineen, pitoisuudet kasvoivat, ja ne kasvoivat vain kognitiivisesti haastavia tehtäviä tehneillä koehenkilöillä. Glutamaatin pitoisuudet kasvoivat erityisesti aivojen etuotsalohkossa, joka säätelee kognitiivisia toimintoja, kuten muistia, käyttäytymistä ja huomiokykyä.

Glutamaattipitoisuuden noustessa välittäjäaineiden säätelyjärjestelmä yrittää tasapainottaa tilannetta vähentämällä aktiivisuutta. Tutkimuksessa tämä näkyi siinä, että kognitiivisesti haastavia tehtäviä suorittaneet henkilöt suosivat päivän päätteeksi helppoja, välittömästi palkittavia vaihtoehtoja, ja tunsivat itsensä valintatilanteissa väsyneeksi. Samanlaisia kognitiivisen uupumisen merkkejä joihin fysiologisesti liitetään mm. pupillien laajentuminen päätöstä tehdessä ei havaittu kognitiivisesti helppoja tehtäviä suorittaneessa ryhmässä.

Tutkimus puoltaa ajatusta, että pitkittynyt kognitiivinen rasitus ilman riittävää lepoa vaikuttaa negatiivisesti etuotsalohkon toimintaan, joka on kaiken kognitiivisen säätelyn käyttäytymisen, keskittymisen, tunne-elämän ja myös elintapavalintojen kannalta erittäin tärkeä aivojen osa.

Haastavan ja pitkän työpäivän tauottaminen on siten myös kognitiivisen hyvinvoinnin kannalta tärkeää.

Lähde: Current Biology 11.8.2022, Helsingin Sanomat 27.9.2022