Viime keväänä, koronapandemian ensimmäisen aallon aikana, Turun yliopiston ja Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteistyössä toteuttama tutkimus näytti ensimmäisen kerran toteen yhteyden uniapnean ja vaikeahoitoisen koronavirusinfektion välillä.

Sleep Medicine and Disorders International Journal -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa käytiin läpi koronavirukselle altistumisen seurauksena Turun yliopistollisen keskussairaalaan hoitoon tulleiden potilaiden sairaalarekisteritietoja. Kaikkiaan sairaalahoitoon päätyi 28 henkilöä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää riskitekijöitä sairastumisen vakavan muodolle ja tehohoitoon joutumiselle. Uniapnea nousi rekisteritietojen perusteella tärkeimmäksi havainnoksi ja sairastuneita useimmin yhdistäväksi tekijäksi.

Sairaalahoitoon joutuneista koronapotilaista kaikkiaan 29 prosentilla todettiin aiemmin diagnosoitu uniapnea. Luku on merkittävä, sillä saman alueen väestöstä samanaikaisesti ainoastaan 3,1 prosenttia oli tiettävästi hoidossa uniapnean vuoksi. Tutkijoiden mukaan otannan pienestä lukumäärästä huolimatta uniapnean esiintyvyys oli tutkimuksessa niin merkittävä, että se herättää kysymyksen siitä, voisiko uniapnea olla yksi vakavan tautimuodon merkittävä riskitekijä.

Vaikka tutkimus on ensimmäinen, joka nostaa uniapnean merkittävimmäksi vaikeaa koronaviruksen tautimuotoa yhdistäväksi tekijäksi, se on huomioitu sivulöydöksenä myös muissa koronaviruksen riskitekijöitä kartoittavissa tutkimuksissa. Usein vähäteltyyn ja alihoidettuun uniapneaan kannattaa siten tästäkin syystä suhtautua vakavasti.

Lähde: Mediuutiset 11.11.2020