Maaliskuussa vietetään Lääkehoidon teemapäivää. 22.3. käynnistyy ”Sopiva lääke” –niminen kampanja.

Kampanjan tavoitteena on kannustaa suomalaisia ottamaan vastuuta omasta lääkehoidostaan ja herättää keskustelua. Kampanjassa suomalaisia rohkaistaan kysymään terveydenhuollon ammattilaisilta, jos omassa lääkehoidossa on mieltä askarruttavia asioita.

Sopiva lääke –teeman avulla tuodaan esiin, että jokainen määrätty lääke on valittu harkitusti huomioiden hoidolliset tarpeet, lääkkeen teho ja yhteensopivuus muun lääkityksen kanssa.