Kaikkien tulehduskipulääkeiden käyttöön liittyy suurentunut akuutin sydäninfarktin vaara. Jo viikon mittainen säännöllinen käyttö nostaa riskin puolitoista-kertaiseksi. Siksi sepelvaltimotautia tai muuta valtimotautia sairastavien kannattaa välttää tulehduskipulääkkeiden käyttöä.

Tulehduskipulääkkeet saattavat myös pahentaa sydämen vajaatoimintaa sairastavan oireita ja lisätä sairaalahoidon tarvetta.

Koska tulehduskipulääkkeet lisäävät veren hyytymistä estävään lääkitykseen eli antikoagulanttihoitoon liittyvää verenvuodon vaaraa, kaikkien antikoagulantteja käyttävien tulisi välttää tulehduskipulääkkeiden käyttöä. Antikoagulanttien kauppanimiä ovat Marevan®, Eliquis®, Lixiana®, Pradaxa® ja Xarelto®.

Myös sydämen vajaatoimintapotilaille suositellaan kivun hoitamista ensisijaisesti muilla keinoilla kuin tulehduskipulääkkeillä, kuten esimerkiksi parasetamolilla. Sydänpotilaiden tulehduskipulääkkeiden käytöstä on julkaistu hiljattain Vältä viisaasti –hoitosuositukset, jotka ovat osana Duodecimin Käypä hoito –suosituksiin liitettyjä, tutkimustietoon perustuvia suosituksia.

Lähde: Sydänliitto ry.